KONFERENCJA
„Wyrażanie Niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce...W 100-lecie śmierci Léona Bloy”

Organizatorzy: Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Partnerzy: Institut Français de Pologne - Ambassade de France en Pologne

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 15-16 GRUDNIA 2017 ROKU

*15.12.2107 (piątek) - budynek Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55, sala 1.007*

*9.30* - powitanie Gości i otwarcie konferencji

część I - Léon Bloy oraz mistycyzm w literaturze i filozofii, w godz. 10.00 - 13.30

1) prof. Pierre GLAUDES (Paris-Sorbonne) – Léon Bloy
2) prof. Jerzy Kaczorowski (UKSW) – Léon Bloy
3) prof. Janusz Dobieszewski (UW, IF) – Moc poznawcza mistycyzmu
4) prof. Izabella Zatorska (UW, IR) – Wyrazić niewyrażalne w literaturze francuskiej (XVI-XXI w.)
5) dr Dariusz Krawczyk (UW, IR) – Paradoksalne formy mistycznej ciszy w poezji Małgorzaty z Nawarry

*13.30 - 14.00* - przerwa (catering, poczęstunek dla Prelegentów, sala 3.037)

część II - Wokół mistycyzmu w malarstwie, w godz. 14.00 - 15.30

1) prof. Stanisław Baj – Rzeka dwóch światów
2) prof. Wojciech Cieśniewski – O pojęciu mistycyzmu z punktu widzenia sztuki (WM_ASP)
3) prof. Mirosław Duchowski – O niewyrażalnym (WM_ASP)
4) prof. Jarosław Modzelewski – Krótki szkic do samokrytyki w związku z nieudanymi próbami doświadczeń mistycznych (WM_ASP)
4) dr hab. Artur Winiarski – Od bolszewizmu do mistycyzmu. Szkice na tle twórczości Kazimierza Malewicza (WM_ASP)
5) dr hab. Antoni Starowieyski – Przestrzeń symboliczna - uwagi o pejzażu na wybranych przykładach od H. Seghersa do współczesności (WM_ASP)
6) dr Mikołaj Dziekański – Marian Czapla „Cyrenejczyk (WM_ASP)

17.00 - otwarcie wystawy pt. Niewyrażalne, Pałac Czapskich-Raczyńskich, Rektorat ASP Sala Senatu, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Uczestnicy wystawy:
Stefan Gierowski, Tadeusz Dominik, Jan Dobkowski, Marian Czapla, Łukasz Korolkiewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Baj, Mirosław Duchowski, Jacek Dyrzyński, Dorota Grynczel, Jarosław Modzelewski, Antoni Starowieyski, Wojciech Cieśniewski, Mikołaj Dziekański, Artur Winiarski, Sylwester Piędziejewski, Tomasz Milanowski.

16.12.2017 (sobota) - Pałac Czapskich-Raczyńskich, Rektorat ASP, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Sala Senatu

część I – Niewyrażalne i mistycyzm w sztukach, w godz. 11.00-13.00:

1) Ksiądz prof. Witold Kawecki (UKSW) – Transcendencja czy immanencja w obrazach Caravaggia
2) dr Małgorzata Sokołowicz (UW IR) – Doświadczenie pustyni, doświadczenie Niewyrażalnego? Podróż na Wschód w wieku XIX i poszukiwania mistyczne
3) mgr Piotr Sawicki (Muzeum Ikon w Supraślu) – Ikona. Materialny obraz niematerialnej rzeczywistości
4) mgr Artur Kaczor, badacz niezależny – Mitraizm - antyczny kult misteryjny. Próba rekonstrukcji rytuału

*13.00 - 13.30* - przerwa (catering/poczęstunek)

część II – panel dyskusyjny: Proces twórczy i recepcja dzieła sztuki jako doświadczenia mistyczne, w godz. 13.30 - 15.00

Goście zaproszeni do dyskusji: prof. Stanisław Baj, prof. Mirosław Duchowski, prof. Jarosław Modzelewski, dr hab. Krzysztof Lipka, dr hab. Antoni Starowieyski Moderatorzy: dr hab. Krzysztof Lipka / dr Arkadiusz Karapuda

część III – wystąpienia Doktorantów, w godz. 15.00-18.00

mgr Michał Pietranik - Instytut Historyczny UW - Czy doktryna palamicka wywarła wpływ na sztukę renesansu Paleologów?
mgr Artur Jemielita - Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - Mistycyzm religijny polskich wieszczów w interpretacji mariawickiej
mgr Maciej Kopeć - Instytut Romanistyki UW - „Ta która płacze" - Leon Bloy a sprawa objawień w La Salette
mgr Agnieszka Kunda - Instytut Literatury Polskiej UW - Między religią a sztuką: słowo - wizja - obraz (Maria Więckowska "Samotność nieomylna").
mgr Grabski - Wątki mistyczne w twórczości Władysława Jana Grabskiego
mgr Joanna Tumiłowicz - Wydział Malarstwa, ASP - „Dlaczego ogórek nie śpiewa, czyli próby przekładania niewyrażalnego”
mgr Agnieszka Korycka - Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej - Sokurow mistyczny. Doświadczenie rzeczywistości transcendentnej w filmach Aleksandra Sokurowa (na wybranych przykładach).
mgr Paweł Stroiński - Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej - Milczenie Martina Scorsese w kontekście duchowości ignacjańskiej
dr Jarosław Praszczałek - Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego - Fryderyka Chopina Mistycyzm w muzyce improwizowanej na przykładzie twórczości Johna Coltrane'a