Informacje organizacyjne

także pod adresem internetowym: leonbloy.absyst.com temat konferencji: Wyrażanie Niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce...W 100-lecie śmierci Léona Bloy

termin: 15-16 grudnia 2017r.

Organizatorzy:
Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Partner: Ambasada Francji w Polsce

15 grudnia: ul. Dobra 55 - konferencja naukowa z udziałem wybitnych ekspertów, profesorów i doktorów różnych dziedzin; języki: francuski i polski
godz. 17 Pałac Czapskich Raczyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 5
wernisaż wystawy Niewyrażalne

16 grudnia: Pałac Czapskich Raczyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 5
journée d’études z udziałem doktorantów; języki: polski;

opłata wpisowa: 80 złotych, płatne do końca lipca 2017r. na konto UW:
34 1160 2202 0000 0000 6232 5893
Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
We wszystkich wpłatach w tytule przelewu na początku, należy podać nazwisko i imię uczestnika , następnie numer jednostki- "33-04" a następnie krótki opis hasłowy konferencji.
termin zgłoszeń: do końca sierpnia 2017r. – potwierdzenie mailem chęci czynnego uczestniczenia w konferencji - na adres: konferencja.leon.bloy@gmail.com do 15 września 2017r. – abstrakt wystąpienia
do końca stycznia 2018r. – tekst wystąpienia przeznaczony do publikacji.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, Warszawa
Akademia Sztuk Pięknych Wydział Malarstwa, Pałac Czapskich Raczyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 5


Publikacja: tak; najlepsze wystąpienia zostaną ogłoszone w formie publikacji, która ukaże się na przełomie 2018 / 2019 roku. Poniżej kilka ważnych wskazówek dotyczących publikacji. Prosimy o ich przestrzeganie, ułatwi nam to skład całego tomu. Z góry dziękujemy.

Nie ograniczamy objętości prac, ale prosimy o rozsądek w tej mierze, a więc dobrze by było, gdyby artykuł nie przekraczał 15 stron maszynopisu (15 x 1800 znaków). Oczywiście, jeśli nadmierne skrócenie tekstu miałoby wpłynąć negatywnie na jego treść, proszę przysyłać teksty dłuższe. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami jeden, wcięcie akapitu 1,25 cm.


Artykuły pisane w języku polskim lub francuskim:
1. Tytuły referatów pogrubioną czcionką 14. Tytuły podrozdziałów pogrubioną czcionką 12.
2. W lewym górnym rogu przed tytułem należy podać imię i nazwisko autora tekstu, pod spodem afiliację.
3. Tytuły utworów kursywą, przytaczane w tekście pierwszy raz: w wersji oryginalnej (w nawiasie polskie tłumaczenie tytułu), tytuły utworów przełożonych na język polski – na pierwszym miejscu tytuł polski (w nawiasie tytuł oryginału). Tytuły czasopism bez kursywy, w cudzysłowie.
4. Cytaty w cudzysłowie, bez kursywy, zmiany w cytatach [w nawiasie kwadratowym].
5. Dłuższe cytaty od czterech wierszy bez cudzysłowu, czcionka 11 pkt., odstęp między wierszami jeden, wcięcie z lewej i z prawej strony 0,6 cm.
6. Cytat w cytacie: „‘Gdy Filomele odebrano...‘”

Przypisy:
Przypisy dolne, tytuły książek i artykułów kursywą, przy tytułach czasopism cudzysłów i bez kursywy: „Sztuka i filozofia”, skróty: Ibidem, Tamże, Por.

Wzory przypisów:

K. P. Moritz, Grundlinien zu einer vollständigen Theorie der schönen Künste, w: Schriften zur Ästhetik und Poetik. Kritische Ausgabe, hrsg. von Hans Joachim Schrimpf, Tübingen 1962, s. 120.

F. W. J. Schelling, Filozofia sztuki. O stosunku sztuk plastycznych do przyrody. Bruno, czyli O boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła K. Krzemieniowa; przekład przejrzał Z. Kuderowicz, Warszawa 1983, s. 79.

A. Brożek, J. Jadacki, Reforma terminologi muzycznej, w: „Sztuka i filozofia” 2005, nr 26, s. 40-41.

Ibidem, s. 41.

J. J. Breitinger, O naśladownictwie natury, w: Filozofia niemieckiego oświecenia, wyboru dokonali oraz wstępami poprzedzili T. Namowicz, K. Sauerland, M. J. Siemek, Warszawa 1973, s. 481.